Wiadomość Radni w Stepnicy zjedli żabę i pogwałcili Konstytucję RP
(Kategoria: Wieści z Gminy Stepnica)
Dodane przez admin
piątek 22 stycznia 2016 - 15:27:41


  “…I tak sobie myślę, że my tu chyba żeśmy coś przekombinowali. Bo od samego początku jedzenie tej żaby było nam niepotrzebne. A mówienie, że będzie miasto, przyjdą inwestorzy, wątpliwa rzecz…” – mówił w 2011 r. radny Ławicki, obecny przewodniczący rady w Stepnicy. Mowa o zmianie  statusu Stepnicy ze wsi na miasto. Stepnica 1 stycznia 2016 r. obchodziła drugą rocznicę nadania praw miejskich.

Obchody nie były huczne, właściwie nikt nie świętował!


Można by rzec, że nie ma z czego się cieszyć. Ponad pół tysiąca osób w tej w tej niewielkiej gminie sprzeciwiała się temu pomysłowi od samego początku, zarzucała władzom przeprowadzenie procedur niezgodnie z prawem i łamanie Konstytucji. Rada Gminy reprezentowana w sądzie przez Andrzeja Wyganowskiego obecnego burmistrza Stepnicy była niewzruszona i na zarzuty odpowiadała w sposób zaskakujący: “przeprowadzenie konsultacji w sposób anonimowy, odbiegałoby od zasad określonych chociażby w ordynacji wyborczej, gdzie zasadą jest wyrażenie swojego zdania przez obywatela polskiego w sposób jawny…”  Nie zgodziła się z tym Maria Szczeblewska – właścicielka gospodarstwa rolnego w Stepnicy, składając skargę do sądu. Z jej zarzutami w pełni zgodził się Najwyższy Sąd Administracyjny. Po długim (czteroletnim) procesie sądowym Najwyższy Sąd Administracyjny wydał pisemny wyrok, wyraźnie wskazując:TEZY 

I.. Istotą konsultacji jest uzyskanie obrazu poglądów mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a nie indywidualnych jednostek. Instytucja konsultacji jest faktem społecznym o możliwie największej doniosłości politycznej nie tylko ze względu na wymaganie reprezentatywności, lecz także ze względu na rangę i doniosłość polityczną wypowiedzi osób konsultowanych.

II. W procedurze konsultacji ustawodawca wprawdzie nie nakazuje expressis verbis zachowania wymogu tajności, niemniej jednak każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona
.(…)

Prawidłowe przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, zgodnie z zasadą reprezentatywności, nie wymaga podawania danych imiennych mieszkańców danej korporacji terytorialnej. Swoboda wypowiedzi jest jedną z głównych podstaw demokratycznego społeczeństwa, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Wolność wypowiedzi polega na możliwości wyrażania swoich poglądów bez ingerencji państwa, czy to polegającej na zakazie ujawniania poglądów, czy też nakazie ich ujawnienia. Przepis art. 54 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia “każdemu” wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Biorąc to pod uwagę, należy uznać, że przyjęta przez władze gminy S., forma i sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania gminie statusu miasta, doprowadziły do nieuprawnionego pozyskania przez władze gminy informacji o poglądach politycznych mieszkańców biorących udział w konsultacjach, co uzasadnia też zarzut naruszenia art. 54 ust. 2 Konstytucji RP. Po zakończonym głosowaniu organ władzy publicznej posiadał bowiem informacje, kto z imienia i nazwiska był za pomysłem władz gminy, kto był przeciw, a kto w ogóle odmówił wzięcia udziału w konsultacjach. Przyjęte w uchwale rozwiązanie nie stanowiło o konsultacjach z mieszkańcami, jako formie dialogu z organami władzy publicznej, lecz de facto stanowiło plebiscyt.” II OSK 518/14 – Wyrok NSA

Mieszkańcy Stepnicy są oburzeni. Wielu z nich wyraża niepochlebne opinie o włodarzach: “Radny Ławicki  – jak o sobie mówi trener w projektach europejskich dotyczących zagadnień samorządu terytorialnego, współautor książki „ Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym” zasiada ponad dwadzieścia lat w w radzie, obecnie jest jej przewodniczącym, jednak ze znajomością prawa u niego na bakier.  Ławicki wielokrotnie na obradach sesji urządzał “kabaret” okazując kompletny brak szacunku do mieszkańców, złośliwie przekręcając ich nazwiska, wyśmiewając wnioski jakie składali, ignorując skargi. Domagamy się przestrzegania przez radnych podstawowych aktów prawnych mamy nadzieję, że po tym wyroku NSA  Ławicki wreszcie przestanie “jeść żaby”, “pić koniak, zamiast taniego piwa” i przestanie także niezgodnie z prawem zmuszać mieszkańców do wyrażania swoich poglądów politycznych pod imieniem i nazwiskiem.  Niech zacznie podchodzić do naszych spraw z należnym  szacunkiem i w świetle obowiązujących przepisów prawa, tak ja przystało na naszego przedstawiciela. On działa tylko i wyłącznie pod dyktando rządzącego Stepnicą Wyganowskiego – członka Platformy Obywatelskiej. Pozostali radni, którzy głosowali w tej sprawie również powinni mieć swoje zdanie a nie w ciemno podnosić ręce i zgadzać się na wszystko, co im wskaże burmistrz i jego świta. Głosy mieszkańców zobowiązują nie tylko do  pobierania diet.” – opowiada zniesmaczony Stepniczanin.

” Po pierwsze to historyczna data…” tak wniosek o zmianę statusu Stepnicy uzasadniał Wyganowski (który z wójta stał się burmistrzem). Głosy mieszkańców są zgoła odmienne: Zamiast prestiżu pozostaje niesmak. Miasto z pogwałceniem prawa i wstyd na całą Polskę!!!  Oto do czego doprowadziło brak kompetencji i zaślepienie włodarzy: Wyganowskiego – członka PO, jego zastępczyni Rzymczyk, Ławickiego i większości radnych z komitetu Nasza Gmina Stepnica”  Powtarzając za GS “…..I nie byłoby tej całej afery, gdyby radni i włodarze wyszli do ludzi, spokojnie wysłuchali ich argumentów i zamiast kierować się pychą i splendorem pochylili się nad tymi, którzy tu mieszkają. ….”  


Cały wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego można przeczytać tutaj:

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64FA4075EC


Artykuł ze strony http://nowa-stepnica.x25.pl/2016/01/22/radni-w-stepnicy-zjedli-zabe-i-pogwalcili-konstytucje-rp/Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://www.goleniow.net.pl/news.php?extend.5955 )


Czas generowania: 0.0503 sek., 0.0067 z tego dla zapytań.